Algemene verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL 1 – BESTELLINGEN EN LEVERINGEN

Door een bestelling te plaatsen wordt de klant geacht de algemene verkoopvoorwaarden te kennen en ze aanvaard te hebben.

Al onze bestellingen worden binnen de kortst mogelijke termijn geleverd. Bestellingen worden over het algemeen geleverd binnen de tien werkdagen (indicatief).

Als een besteld artikel niet beschikbaar is, informeert en verwittigt The Cross Shop de klant dat het artikel apart zal worden verstuurd. In dat geval mag de klant vragen dat een andere variëteit tegen dezelfde prijs opgestuurd wordt, i.p.v. de ontbrekende variëteit.

Als een bepaalde artikel ontbreekt, stuurt The Cross Shop nooit uit eigen beweging en zonder akkoord van de klant, een andere variëteit dan degene die besteld werd.

The Cross Shop kan hoe dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade die voortkomt uit een onbeschikbaar artikel of vertraging bij de levering.

The Cross Shop behoudt zich het recht voor om elke foute bestelling of elke bestelling waarbij door de verkoper belangrijk geachte informatie niet door de klant zou geleverd zijn, te annuleren.

Leveringen kunnen overal in Europa plaatsvinden. De op de website vermelde kosten betreffen respectievelijk België, Frankrijk en Nederland.

Leveringen kunnen op verzoek van de klant ook in andere Europese landen plaatsvinden. De klant wordt geïnformeerd over de specifieke leveringskosten, op eenvoudig verzoek.

ARTIKEL 2 – BETALING

De Klant kan zijn betaling verrichten naar keuze:

– online, met kredietkaart of Paypal-rekening (bij de bestelling)
– door overschrijving op het rekeningnummer BE09 7360 1585 8857 (voor de bestelling)

The Cross Shop blijft eigenaar van de geleverde artikelen, tot ze volledig betaald zijn.

Het door The Cross Shop gebruikte betaalsysteem is door Paypal beveiligd, waardoor de verkoper de bankgegevens van de klant niet hoeft te kennen.

ARTIKEL 3 – GARANTIE

The Cross Shop garandeert dat al zijn producten bij levering in perfecte staat worden geleverd.

Elk probleem dat door een klant gemeld wordt, zal worden geanalyseerd om in de mate van het mogelijke een geschikte oplossing te vinden.

ARTIKEL 4 – RETOUR – VERZAKINGSRECHT

Conform de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument beschikt de klant over een termijn van 7 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de levering van de bestelling, om van zijn aankoop af te zien, zonder boete en zonder reden. Dat verzakingsrecht geldt niet voor de klant die als handelaar optreedt.

Verzaking moet gebeuren binnen de bepaalde termijn, van klant tot verkoper.

Het artikel / de artikelen waarvan de klant afziet, wordt (worden) door de verkoper terugbetaald. De klant moet het artikel (de artikelen) op eigen kosten, in nieuwe staat en in de originele verpakkingterugsturen.

ARTIKEL 5 – BESCHERMING VAN DE PRIVACY

The Cross Shop deelt nooit klantgegevens mee aan derden. We respecteren de privacy van onze klanten ten stelligste.

ARTIKEL 6 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Geen enkel element van de website van The Cross Shop of informatie afkomstig van The Cross Shop mag gekopieerd of overgenomen worden, tenzij dat met toestemming van de verkoper gebeurt.

ARTIKEL 7 – DIVERS

In geval van betwisting, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de artikelen, beperkt de aansprakelijkheid van de verkoper zich tot de eventuele vervanging of terugbetaling, met uitzondering van elke andere vorm van compensatie en/of schadeloosstelling.

Elk geschil over het gebruik van de The Cross Shop-website, de kwaliteit van de artikelen of de toepassing en/of de interpretatie van de algemene verkoopvoorwaarden zijn enkel het Belgisch recht en de rechtbanken van het arrondissement waar de verkoper gevestigd is, bevoegd.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEIDSCLAUSULE

We willen kwaliteitsvolle informatie leveren, maar toch is die informatie louter indicatief en houdt ze in geen geval aansprakelijkheid in voor fouten van de verkoper. Hoewel we actuele en correcte informatie willen verspreiden, kunnen we het resultaat niet garanderen en streven we ernaar om de aan ons gemelde fouten recht te zetten.